Zaznacz stronę
Czas ucieka, Sąd nie czeka… czyli pamiętaj o terminie przedawnienia
Data publikacji: 29 maja 2020
Autor: Rafał Kirsch

Omawiając problematykę odszkodowania za szkody górnicze warto pamiętać o jeszcze jednaj ważnej kwestii, a mianowicie o terminie przedawnienia roszczenia. Niestety roszczenia o odszkodowanie również podlegają przedawnieniu, a po upływie terminu sądowe dochodzenie roszczenia może okazać się nieskuteczne, a powództwo może zostać oddalone. Ile, zatem wynosi termin przedawnia i od jakiego momentu należy go liczyć dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Nie ulega wątpliwości, że roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (a takim czynem są szkody górnicze) ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, co wynika z art.  4421 § 1 kodeksu cywilnego.

Szczegółowa regulacja

W przypadku szkód górniczych ustawodawca zdecydował się na zastosowanie przepisu szczególnego, umieszczając kwestię dotyczącą przedawnienia roszczeń wprost w ustawie Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 r., która to ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 149 ww. ustawy roszczenie o naprawienie szkód górniczych przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie.

Z powyższego wynika, że ustawodawca zrezygnował z warunku dowiedzenia się o osobie sprawcy i jednocześnie wydłużył termin na sądowe dochodzenie roszczeń do 5 lat. Nie można jednak zapominać o tym, że wiedza, o tym, który zakład górniczy odpowiada za powstałe szkody, jest warunkiem niezbędnym do wytoczenia powództwa od odszkodowanie. Brak wiedzy o podmiocie odpowiedzialnym w żaden sposób nie wstrzymuje rozpoczęcia biegu przedawnienia. To na poszkodowanym ciąży obowiązek wskazania konkretnej kopalni, która jest odpowiedzialna za powstałe szkody, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. W szczególności, kiedy nieruchomość jest położona na terenie górniczym, na którym przykładowo funkcjonują dwie niezależnie od siebie zakłady górnicze, a żadna kopalnia nie przyznaje się do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.  

Moment dowiedzenia się o szkodzie

Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg w momencie dowiedzenia się o szkodzie. W praktyce jest to moment, w którym poszkodowany dowiedział się o powstałej szkodzie lub przy zachowaniu należytej ostrożności mógł się o niej dowiedzieć, czyli mógł ją po prostu zauważyć.

Normalną sekwencja zdarzeń jest dowiedzenie się o szkodzie w momencie jej powstania. W końcu skoro powstała szkoda na naszej nieruchomości, to z łatwością powinniśmy ją zauważyć. Często zdarza się jednak, że poszkodowany dowiedział się o szkodzie dużo później, a nawet już po upływie 5 lat od momentu jej powstania.

Czy taka sytuacja skazuje od razu powództwo na oddalenie? Czy szkody powstałe nawet 10 lat przed złożeniem pozwu są przedawnione? Na powyższe pytania odpowiem w kolejnym artykule, który będzie jednocześnie inaugurował nowy cykl artykułów pt. ,,Prosto z wokandy”, w którym będę dzielił się autentycznymi sprawami z zakresu szkód górniczych, które trafiły do sądu i doczekały się pomyślnego zakończenia.

0 komentarzy

NIE ZWLEKAJ, CZAS DZIAŁA NA TWOJĄ NIEKORZYŚĆ