Moment zauważenia szkody, a termin przedawnienia

Moment zauważenia szkody, a termin przedawnienia

You are currently viewing Moment zauważenia szkody, a termin przedawnienia

Ostatnio na blogu pisałem na temat terminów przedawnienia roszczeń za szkody górnicze. Jak zapewne doskonale pamiętasz, termin ten wynosi 5 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Ale co w sytuacji, gdy o szkodzie dowiedzieliśmy się ponad 5 lat od jej powstania? Czy w takim przypadku Sąd uwierzy, że szkody nie mogliśmy zauważyć wcześniej? Czy takie postępowanie sądowe jest w ogóle możliwe do wygrania?

W dzisiejszym wpisie opowiem historie Pani Jadwigi W., która szkody pochodzenia górniczego na swojej nieruchomości zauważyła ponad 5 lat od ich powstania. Dodam jeszcze, że była to jedna z pierwszych moich Klientek, która zgłosiła się z problemem szkód górniczych, a przypadek  Pani Jadwigi był dość trudny i wyjątkowy. Jak ostatecznie skończyła się batalia sądowa z kopalnią i czy Pani Jadwiga otrzymała należne jej odszkodowanie? Zapraszam do lektury J

Moment dowiedzenia się o szkodzie

Bohaterka dzisiejszego wpisu Pani Jadwiga zgłosiła się do kancelarii z problemem uszkodzonej nieruchomości, którą nabyła w drodze dziedziczenia po jej zmarłym ojcu. Podejrzenia Pani Jadwigi dotyczące pochodzenia szkód padły na zakład górniczy, który niedaleko jej nieruchomości prowadzi działalność eksploatacyjną.

Pani Jadwiga powiedziała, że po rozwodzie rodziców w jej rodzinnym domu zamieszkał jej ojciec, a ona z matką wyjechała za granicę. Ze zmarłym ojcem praktycznie w ogóle nie utrzymywała kontaktów, a już na pewno nie odwiedzała go w jego domu, który teraz nabyła. Rozwód rodziców miał miejsce około 20 lat temu i od tego momentu nie była w swoim rodzinnym domu.

Po śmierci ojca, została jedynym spadkobiercą i w całości nabyła dom.  Gdy po raz pierwszy weszła do środka, Pani Jadwiga była bardzo zaskoczona uszkodzeniami jakie zobaczyła. Z przykrością i niedowierzaniem  oglądała liczne spękania ścian, spękania posadzki oraz odpadające tynki. Ponadto okazało się, że budynek jest znacznie wychylony od pionu i powstaje problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi i okien.

Winna kopalnia

Sąsiad poinformował naszą bohaterkę, że wszystkie te uszkodzenia są prawdopodobnie następstwem zakładu górniczego, który działa w pobliżu, a szkody górnicze są częstym problemem wśród mieszkańców, gdyż kopalnia konsekwentnie odmawia wszystkim poszkodowanym wypłaty należnego odszkodowania.

Jedynym sposobem na otrzymanie stosownego odszkodowania jest wytoczenie powództwa i dochodzenie swoich praw w sądzie.

Opinia biegłego

Pani Jadwiga słusznie zdecydowała się na walkę sądową z kopalnią. Przed wytoczeniem pozwu, nastąpiło zgłoszenie szkody do kopalni, która jak zapewne się domyślasz, odmówiła uznania swojej odpowiedzialności za powstałe szkody.

W procesie sądowym, powołany biegły stwierdził istnienie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy uszkodzeniami na nieruchomości Pani Jadwigi, a działalnością wydobywczą kopalni. Biegły w swojej opinii oświadczył również, że szkody na nieruchomości  powstały około 10 lat temu.

Wobec opinii biegłego w zakresie daty powstania szkody, kopalnia podniosła zarzut przedawnienia roszczenia i wniosła o oddalenie powództwa.   

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd na mój wniosek zdecydował się o przesłuchaniu Pani Jadwigi na okoliczność momentu dowiedzenia się o powstałej szkodzie. Pani Jadwiga opowiedziała historię oddziedziczonego domu i dokładnie opisała,  kiedy i w jakich okolicznościach zauważyła uszkodzenia. Sąd nie miał wątpliwości, że Pani Jadwiga nie miała fizycznej możliwości dowiedzenia się o uszkodzeniach wcześniej, gdyż po prostu nie była w domu, który był przedmiotem postępowania.

W wyroku końcowym sąd zasądził całą dochodzoną w pozwie kwotę, a Pani Jadwiga uzyskała środki finansowe na remont swojego rodzinnego  domu.

Podsumowanie

Należy jednak pamiętać, że powyższa historia, choć  skończyła się pozytywnie, to sąd każdą sprawę i przypadek analizuje indywidualnie. Powołany w sprawie sądowej biegły jest w stanie stwierdzić moment powstałej szkody, a sąd nie zawsze będzie w stanie dać wiarę, że o uszkodzonej nieruchomości poszkodowany dowiedział się już po upływie 5 letniego okresu przedawnienia. Tutaj dużą rolę odgrywa postępowanie dowodowe, dzięki któremu możemy udowodnić  kiedy tak naprawdę obiektywnie mogliśmy zauważyć uszkodzenia.

W takich przypadkach warto skorzystać z kancelarii adwokackiej, która posiada bogate doświadczenia w sprawach z zakresu szkód górniczych, gdyż w przeciwnym razie pozew może zostać oddalony i nigdy nie zdobędziemy należnego nam odszkodowania.