Wnosząc pozew do sądu zaoszczędzisz

Wnosząc pozew do sądu zaoszczędzisz

You are currently viewing Wnosząc pozew do sądu zaoszczędzisz

Chcąc dochodzić swoich prawa przed sądem, należy złożyć pozew, określając  w nim wysokość roszczenia oraz uzasadniając jego zasadność. Od pozwu należy uiścić opłatę sądową uzależnioną od wysokość dochodzonego roszczenia. W przeciwnym wypadku sąd nie podejmie żadnej czynności, a nasz pozew zostanie zwrócony. Czy w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze również jest wymagana opłata sądowa?

Zwolnienie z mocy prawa

Sprawy zakresu szkód górniczych są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłat sądowych. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a konkretnie z art. art. 96 ust 1 pkt 12, który wskazuje, że strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.  W konsekwencji oznacza to ogromne oszczędności dla poszkodowanego.

Ile można zaoszczędzić?

Zakłady górnicze prowadzące działalność wydobywczą, powodują najczęściej uszkodzenia w naszych nieruchomościach, co wiąże się z dużymi kosztami ich naprawy, a w wielu przypadkach wypłaty tzw. wartości  odtworzeniowej czyli wartości całego budynku pomniejszonej o stopień jego naturalnego zużycia (więcej informacji na temat wartości odtworzeniowej pojawi się w kolejnych wpisach). Nie ulega zatem wątpliwości, że idąc do sądu będziemy domagać się zasądzenia od kopalni znacznych kwot pieniężnych. (Odsyłam również do mojego ostatniego wpisu o roli biegłych w postepowaniu, których zadaniem jest m. in oszacowanie wysokości poniesionej szkody. Opinia biegłego jako kluczowy dowód )

Załóżmy, że ponieśliśmy szkodę w wysokości 300 000 złotych. Idąc do sądu w takim roszczeniem w sprawach nie związanych ze szkodami górniczymi, musielibyśmy liczyć się z opłatą sądową w wysokości 5% wartości roszczenia, czyli 15 000 zł (300 000 zł x 15%). Natomiast jeśli roszczenie jest związane ze szkodami pochodzenia górniczego, osoba poszkodowana czyli powód jest zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych.

Jeśli nieruchomość została uszkodzona w wyniku negatywnego funkcjonowania zakładu górniczego, a kopalnia odmawia zapłaty należnego odszkodowania warto jest wnieść sprawę do sądu, bo jej wniesienie nic nie kosztuje, a wyrok zasądzający roszczenie będzie na pewno satysfakcjonujący 🙂

Pamiętać jednak należy o tym, że w skrajnych przypadkach sprawę o odszkodowanie można w sądzie przegrać i wtedy sąd może obciążyć powoda jako stronę przegrywającą pewnymi kosztami. Jakimi i jak można ich uniknąć  napiszę w kolejnym wpisie.