Zwrot kosztów zabezpieczenia przed szkodami górniczymi

Zwrot kosztów zabezpieczenia przed szkodami górniczymi

You are currently viewing Zwrot kosztów zabezpieczenia przed szkodami górniczymi

Omawiając problematykę szkód górniczych warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie na możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów na zabezpieczenia przed szkodami górniczymi. Ustawa Prawo Geologiczne i górnicze stanowi wprost, że przepisy o naprawieniu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Jest jednak kilka kwestii, o których warto pamiętać.

Co to są szkody górnicze zostało już na blogu wyjaśnione, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że można ubiegać się o odszkodowanie zanim budynek zostanie uszkodzony w wyniku negatywnej działalności zakładu górniczego.  Mam tu na myśli ubieganie się od kopalni o odszkodowanie  za zwrot kosztów poniesionych za dokonanie zabezpieczeń przed szkodami górniczymi.

Planując inwestycje budowlaną na terenie górniczym należy liczyć się z ryzykiem i niebezpieczeństwem, że budynek ten może ulec uszkodzeniu spowodowanym przez funkcjonujący w pobliżu zakład górniczy. W celu wykonania odpowiednich zabezpieczeń należy uzyskać od dyrektora właściwego zakładu górniczego odpowiednią prognozę górniczo—geologiczną, w której będą określone przewidywane skutki eksploatacji górniczej oraz zostanie określona kategoria szkód górniczych, za pomocą tzw. wskaźników deformacji terenu wskazujący stopień przechylenia, odkształcenia czy krzywość terenu. Powszechnie przyjmuje się pięć kategorii terenów górniczych. Kategoria I wskazuje na wystąpienie szkód najłagodniejszych, natomiast kategoria V określa teren, na którym nie powinno się planować inwestycji budowlanych.

Wykonawca inwestycji budowlanej przy pomocy odpowiedniej dokumentacji dotyczącej ternu jest w stanie zaprojektować właściwe zabezpieczenia by nowo powstała nieruchomość nie była podatna na negatywne wpływy eksploatacji górniczej. Inwestor ma natomiast możliwość ubiegania się o zwrot uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych w związku z wykonaniem takich zabezpieczeń. Warto pamiętać, że zakład górniczy zwraca tylko wydatki uzasadnione, które są adekwatne do danej kategorii szkód górniczych. Może się również zdarzyć, że budynek zostanie zabezpieczony ponad wymaganą kategorię i wtedy kopalnia może odmówić wypłaty odszkodowania w części przekraczającej ustalone wymagania.  

Co należy zrobić?

W celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania za dokonanie zabezpieczeń należy złożyć wniosek do właściwego zakładu górniczego, przedstawiając jednocześnie odpowiednią dokumentacją kosztorysową potwierdzającą wykonanie zabezpieczeń. Warunkiem zwrotu kosztów, podobnie jak w przypadku odszkodowania za uszkodzony budynek, jest zawarcie odpowiedniej ugody pomiędzy inwestorem, a zakładem górniczym.

Nie powinno budzić wątpliwości, że kopalnia nie zawsze zgadza się z wysokością przedstawionych przez inwestora kosztów, często kwestionując zarówno jego wysokość jak i zasadność. W tym celu pozostaje dochodzić swoich praw na drodze sądowej i złożyć stosowny pozew.