Zaznacz stronę

Procedura dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku działalności wydobywczej kopalni została opisana w ustawie, co będę szczegółowo prezentował na łamach bloga. Dziś natomiast chciałbym zająć się omówieniem tzn. związku przyczynowego, którego wystąpienie i...