Kolejny sukces naszego zespołu w sprawie o odszkodowanie za szkody górnicze. Tym razem sprawa toczyła się w Jastrzębiu Zdroju. Gdzie udało nam się wywalczyć dla naszego klienta satysfakcjonujące odszkodowanie. W tym artykule krótko opisujemy prowadzoną sprawę i prezentujemy wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju. 

Szkody górnicze w Jastrzębiu Zdroju 

Do naszej kancelarii zgłosił się klient, który zauważył w swoim domu znaczne szkody górnicze. W budynku na skutek działalności górniczej pojawiły się:

  1. 1. pęknięcia ścian wewnątrz budynku;
  2. 2. pęknięcia ścian zewnętrznych budynku, w szczególności ściany balkonowej (pęknięcia na wylot);
  3. 3. rysy i pęknięcia sufitów;
  4. 4. pęknięcia fasady budynku, z szczególnym uwzględnieniem pęknięć fug płyt klinkierowych;
  5. 5. przechył drzwi balkonowych i stolarki okiennej,;
  6. 6. pęknięcia komina na wysokości kuchni;
  7. 7. pęknięcia i rysy wokół stolarki okiennej.

Pomimo, że nasz klient zawracał się do kopalni z prośbą o ugodowe załatwienie sprawy, kopalnia nie przedstawiała mu propozycji naprawienie szkód. Nie doszło więc do zawarcia ugody i sprawa sądowa była jedyną możliwą opcją. 

Wygrana sprawa o odszkodowanie za szkody górnicze 

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju uznał roszczenia naszego klienta i wypłacił mu odszkodowanie wysokości 28.663 zł. Dodatkowo Sąd zobowiązał kopalnie do zwrotu kosztów procesu naszego klienta wysokości 1.566 zł.

Ta kolejna sprawa, która jasno pokazuje, że warto walczyć z kopalnią o odszkodowania, szczególnie jeżeli nie jest możliwe ugodowe zakończenie sprawy. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem odszkodowania za szkody wyrządzone przez kopalnię zapraszamy do naszych kancelarii na bezpłatne konsultacje. 

WPoniżej prezentujemy wyrok w opisywanej sprawie: